Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Ons doel als sociaal verhuurkantoor

De vzw Sovekans - Leefbaar Wonen is een sociaal verhuurkantoor met als doelstelling betaalbare en kwalitatieve huisvesting ter beschikking stellen aan kansarmen ongeacht hun nationaliteit, etnische afkomst, overtuiging en financiële draagkracht. Sovekans huurt woningen in op de private huurmarkt en verhuurt ze aan kandidaat-huurders die ingeschreven staan op een wachtlijst. Deze wachtlijst is gebaseerd op een puntensysteem.


Iedere eigenaar die wil verhuren kan samenwerken met een sociaal verhuurkantoor. Het doel van een SVK is een deel van de privé-woningmarkt open te stellen voor de sociale sector. Interessant is dat bij renovatie de eigenaar, via het SVK, een renovatietoelage kan toegekend krijgen van verschillende besturen. De overheid wil op deze manier eigenaars stimuleren hun woningen in orde te stellen volgens de Vlaamse Wooncode en alsnog deze betalbaar te houden. Ook kansarmen hebben immers recht op betaalbaar én leefbaar wonen.